قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت فروشگاه ارقام پرداز می‌باشد.
1- مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت فروشگاه ارقام پرداز می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (فروشگاه ارقام پرداز) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
2- شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در فروشگاه ارقام پرداز عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.